KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Aktualności

KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY

Wczoraj został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „ Bezpieczeństwo w internecie”, zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Choszcznie w ramach projektu edukacyjno-informacyjnego „STOPEK”, finansowanego przez Urząd Miejski w Choszcznie, realizowanego przy współpracy z Klubem Kobieta 2000.

Konkurs plastyczny był elementem działań profilaktycznych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa najmłodszych, podczas korzystania z internetu. Przedsięwzięcie adresowane było do osób urodzonych w 2012 roku bądź później. Od 1 do 30 kwietnia 2018 roku do Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie można było nadsyłać prace wykonane dowolną techniką rysunkową lub malarską. Zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie bezpieczeństwa w internecie.

W konkursie wzięły udział 24 osoby. Jury konkursu podczas posiedzenia przeanalizowało nadesłane prace, biorąc pod uwagę wartość artystyczną i spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu.

Wyłoniono łącznie 5 laureatów i wyróżniono 19 dzieci.

 

LAUREACI:

Blanka Borsiak (5 lat)

Maja Strzelecka (5 lat)

Marcel Chwiałkowski (5 lat)

Zofia Jezierska (5 lat)

Antonina Zakrzewska (4 lata)

 

Jury gratuluje laureatom konkursu i dziękuje wszystkim jego uczestnikom za zaangażowanie.