ĆWICZENIA DOWÓDCZO-SZTABOWE W CHOSZCZNIE - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Aktualności

ĆWICZENIA DOWÓDCZO-SZTABOWE W CHOSZCZNIE

W Komendzie Powiatowej Policji w Choszcznie odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe, których tematem było współdziałanie Policji z innymi służbami i podmiotami w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

W ćwiczeniach udział wzięli przedstawiciele:

Starostwa Powiatowego

Urzędu Miasta

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

Straży Pożarnej

Polskiej Spółki Gazownictwa

Centrum Rekreacyjno Sportowego

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego filia w Choszcznie

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

 

Podczas ćwiczeń przedstawiono procedury działania Policji w przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego, jakim jest atak terrorystyczny, a następnie omówiono z uczestnikami zasady współdziałania, a także indywidualnie realizowane zadania przez zaproszone służby i podmioty.

Dobra współpraca, a przede wszystkim właściwie skoordynowane działania podejmowane przez Policję, inne służby i podmioty gwarantują szybką i sprawną reakcję w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym a przede wszystkim mogą przyczynić się do uratowania życia i zdrowia wielu osób. Dlatego prowadzenie tego typu ćwiczeń jest niezmiernie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu choszczeńskiego.