ŚWIĘTO POLICJI W CHOSZCZNIE - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Aktualności

ŚWIĘTO POLICJI W CHOSZCZNIE

Wczoraj o godzinie 10.00 w Sali Widowiskowej Choszczeńskiego Domu Kultury odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzki Policji w Szczecinie, insp. Piotr Ostrowski, przedstawiciele władz samorządowych oraz służb i instytucji działających na terenie powiatu. Łącznie 23 choszczeńskich policjantów zostało wyróżnionych nominacjami na wyższe stopnie służbowe.

Komendant oraz zaproszeni goście złożyli funkcjonariuszom i pracownikom serdeczne życzenia oraz podziękowania za służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie nadkom. Rafała Janzena Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji- insp. Piotrowi Ostrowskiemu. Z okazji Święta Policji 23 choszczeńskich policjantów otrzymało akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe.

Komendant Powiatowy Policji w Choszcznie - insp. Ireneusz Winnicki podkreślił trud policyjnej służby, dzięki której wciąż rośnie zaufanie społeczne i poczucie bezpieczeństwa. Oprócz życzeń dla policjantów i pracowników jednostki, Komendant podziękował również wszystkim osobom, które od wielu lat wspierają policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski w asyście Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie insp. Ireneusza Winnickiego.

Na stopień aspiranta sztabowego mianowano 2 policjantów: Piotra Sowińskiego i Jacka Wlekłego. Na stopień starszego aspiranta mianowano 4 policjantów: Macieja Górskiego, Radosława Kępę, Przemysława Wyrozębskiego i Grzegorza Zawarskiego. Na stopień aspiranta mianowano 5 policjantów: Damiana Bryzek, Renatę Czaję, Kamila Dźwilewskiego, Ziemowita Nowaka i Rafała Szewczyka. Na stopień młodszego aspiranta mianowano 4 policjantów: Andrzeja Aleksiona, Mariusza Janika, Jakuba Pialika i Daniela Rece. Na stopień starszego sierżanta mianowano 3 policjantów: Piotra Łabaja, Wojciecha Prusa i Wojciecha Rakowskiego. Na stopień sierżanta mianowano 3 policjantów: Zdzisława Kalinowskiego, Magdę Keplin i Aleksandrę Matwiejko. Pierwszy w swojej policyjnej karierze awans na stopień starszego posterunkowego otrzymali: Marcin Kotniewicz i Wojciech Pater.

Ponadto Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie postanowił wyróżnić pamiątkowym ryngrafem pracowników Policji, którzy w trakcie swojej wieloletniej pracy wykazali się zaangażowaniem i wzorowym wykonywaniem obowiązków służbowych: Panią Grażynę Dutkowską, Panią Magdalenę Modlińską oraz Panią Krystynę Pacholczyk .

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 03 lipca 2018 roku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej została nadana Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” asp. szt. Adamowi Pawłowskiemu. Odznaka zostanie wręczona podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Stargardzie.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony insp. Ireneusz Winnicki Komendant Powiatowy Policji w Choszcznie. Medal wręczył Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej a zarazem przewodniczący Rady Powiatu choszczeńskiego Pan Stanisław Dycha.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, nagrodą motywacyjną w formie pieniężnej wyróżnił: asp. szt. Cezarego Piekarka, mł. asp. Damiana Bryzek, asp. szt. Rafała Arniste, asp. szt. Jarosława Kmetyka, asp. Rafała Bryzek oraz asp. Kornela Białkowskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Choszcznie szczególnie podziękował za współpracę oraz wręczył pamiątkowe ryngrafy: Pani Małgorzacie Kozłowskiej, Panu Witoldowi Sitasz, Panu Sewerynowi Szymczakowi oraz Panu Waldemarowi Rączkiewicz.

Zarząd Główny Emerytów i Rencistów wyróżnił insp. Ireneusza Winnickiego oraz asp. szt. Artura Modlińskiego za szczególny wkład na rzecz Emerytów i Rencistów. Pamiątkowe medale wręczył Przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Choszcznie Pan Jerzy Krajewski.

Na zakończenie uroczystość wystąpił zespół muzyczny Fishing Group.