BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Aktualności

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Policjanci Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie wzięli udział w działaniach „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem akcji jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym, w rejonach szkół oraz na drogach, prowadzących do szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego, policjanci dokonali sprawdzenia oznakowania w rejonach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Powiatu Choszczeńskiego. Już w pierwszych dniach września Policjanci pojawili się przy szkołach i przedszkolach, by pomóc najmłodszym bezpiecznie przejść przez jezdnię, przypomnieć im o obowiązujących na drodze zasadach oraz by zwrócić uwagę zmotoryzowanych na to, że po ulicach porusza się dużo więcej dzieci. Dzieci codziennie pokonują drogę do szkoły, natomiast policjanci czuwają nad tym aby była ona bezpieczna. Najmłodsi otrzymali w prezencie odblaski poprawiające widoczność. Kierowcom przypominamy o rozpoczęciu roku szkolnego i apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie przez cały rok szkolny, podczas spotkań z najmłodszymi będą promowali bezpieczne zachowania między innymi na drodze.