NA MECIE RÓWNOŚĆ - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Aktualności

NA MECIE RÓWNOŚĆ

Dziś w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie odbył się „Trzeci Choszczeński Bieg Profilaktyczny”. Tym razem impreza odbyła się pod hasłem „Na mecie równość”. Uczniowie i nauczyciele wyrazili w ten sposób swój sprzeciw przeciwko wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię, przekonania, płeć, wiek, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

Dzisiejszy bieg był również podsumowaniem prowadzonych w ciągu roku szkolnego zajęć z zakresu przestępczości motywowanej uprzedzeniami.

Ładowanie odtwarzacza...