CIEMCIACH ŁUKASZ - Poszukiwani - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Poszukiwani

CIEMCIACH ŁUKASZ

Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Choszcznie

poszukuje skazanego za popełnienie przestępstwa z art. 278 § 1kk

 

 

Łukasz Ciemciach s. Jana zam. Recz ul. Słoneczna  5a/10

Osoby znające miejsce pobytu ww. proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Choszcznie tel. 95 765 9511, lub 997.