Wystąpienia do zarządców dróg

OZNAKOWANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ULICA CHROBREGO CHOSZCZNO

        Urząd Miejski 

                       ul. Wolności 24

                       73 – 200 Choszczno

 

 

            W trakcie lustracji oznakowania poziomego oraz pionowego na drogach w granicach administracyjnych miejscowości Choszczno na odcinku drogi gminnej – ulica Chrobrego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Mickiewicza, ujawniono brak w oznakowaniu pionowym znakiem informacyjnym D-6 „przejście dla pieszych” istniejących w tym miejscu dwóch przejść dla pieszych.

W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do prawidłowego oznaczenia istniejących przejść dla pieszych poprzez umieszczenie znaków    D-6, w odległości 0,5 metra od krawędzi przejść od strony nadjeżdżających pojazdów.