Wystąpienia do zarządców dróg

OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI GLEŹNO

                                                                                   Powiatowy Zarząd Dróg

   ul. Bolesława Chrobrego 27a

    73 – 200 Choszczno

 

 

            W związku ze zgłoszeniami mieszkańców Gleźna dotyczącymi nagminnego przekraczania dopuszczalnych prędkości przez kierujących pojazdami przemieszczającymi się przez miejscowość dokonano lustracji odcinka drogi powiatowej nr 2206Z przebiegającą przez obszar zabudowany miejscowości Gleźno.

            W trakcie lustracji stwierdzono, iż odcinek drogi przebiegającej przez miejscowość posiada znaczną ilość niebezpiecznych zakrętów na których zmniejszona jest szerokość pobocza co skutkuje bardzo dużym ograniczeniem widoczności w stosunku do pieszych oraz nadjeżdżających pojazdów.

            W przedmiotowej miejscowości nie ma wydzielonego chodnika i piesi poruszają się jedynie po nieutwardzonym poboczu drogi, a po obfitych opadach deszczu lub śniegu po jezdni. 

W związku z powyższym w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szczególności niechronionych uczestników ruchu zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie na całym odcinku drogi powiatowej nr 2206Z przebiegającym przez obszar zabudowany w granicach administracyjnych miejscowości Gleźno, gmina Choszczno ograniczenia prędkości do 40 km/h. poprzez zastosowanie znaku B-33 „ograniczenie prędkości” bezpośrednio pod znakiem D-42 „obszar zabudowany”.