OZNAKOWANIE WYSEPKI ZAMĘCIN - Wystąpienia do zarządców dróg - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Wystąpienia do zarządców dróg

OZNAKOWANIE WYSEPKI ZAMĘCIN

Zachodniopomorski Zarząd

                Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

                Rejon Dróg Wojewódzkich

               ul. Stargardzka 42,   74-200 Pyrzyce

 

 

            W związku ze zgłoszeniami kierujących dotyczącymi nieprawidłowego oznakowania wysepki kanalizującej ruch wyodrębnionej z jezdni mającej na celu uspokojenie ruchu bezpośrednio po wjeździe w obszar zabudowany w granicy administracyjnej miejscowości Zamęcin, gmina Choszczno – droga wojewódzka nr 151 dokonano lustracji przedmiotowego odcinka drogi.

            Na wskazanym odcinku drogi występuje nieoczekiwana dla kierowcy zmiana przebiegu drogi - kierunku ruchu.

            W związku z powyższym, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przedmiotowym odcinku drogi proszę usytuowanie przed wskazanym miejscem znaku ostrzegawczego A-30 „inne niebezpieczeństwo” wraz z tabliczką T-18a wskazującą zmianę przebiegu drogi lub kierunku najpierw w prawo, a potem w lewo.  

            Na uwagę zasługuje również fakt, iż bezpośrednio po dokonanej przebudowie wskazanego odcinka drogi wyodrębniona z drogi wysepka kanalizująca ruch oznakowana była słupkiem przeszkodowym aktywnym U-5c, a umieszczony nad słupkiem znak nakazu    C-9 powinien być również wykonany jako aktywny co wskazane jest najprawdopodobniej w projekcie stałej organizacji ruchu.

            W związku z powyższym proszę o oznaczenie przedmiotowej wysepki zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu poprzez zastosowanie słupków przeszkodowych aktywnych U-5c wraz z umieszczonym nad słupkiem znakiem nakazu C-9, który powinien być także wykonany jako aktywny.