Wystąpienia do zarządców dróg

OZNAKOWANIE WYSEPKI ZAMĘCIN 2

Zachodniopomorski Zarząd

                Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

                Rejon Dróg Wojewódzkich

                ul. Stargardzka 42,   74-200 Pyrzyce

 

            W związku ze zgłoszeniami kierujących dotyczącymi nieprawidłowego oznakowania wysepki wyodrębnionej z jezdni mającej na celu uspokojenie ruchu bezpośrednio po wjeździe w obszar zabudowany w granicy administracyjnej miejscowości Zamęcin, gmina Choszczno – droga wojewódzka nr 151 dokonano lustracji przedmiotowego odcinka drogi.

            Na wskazanym odcinku drogi występuje nieoczekiwana dla kierowcy zmiana przebiegu drogi - kierunku ruchu

            W związku z powyższym, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przedmiotowym odcinku drogi proszę usytuowanie przed wskazanym miejscem znaku ostrzegawczego A-30 „inne niebezpieczeństwo” wraz z tabliczką T-18a wskazującą zmianę przebiegu drogi lub kierunku najpierw w prawo, a potem w lewo.