Wystąpienia do zarządców dróg

NIEPRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE DROGI W-160

Zachodniopomorski Zarząd

                Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

                Rejon Dróg Wojewódzkich

                ul. Stargardzka 42,   74-200 Pyrzyce

 

 

            W związku ze zgłoszeniami kierujących dotyczącymi nieprawidłowego oznakowania odcinka drogi wojewódzkiej nr 160 w granicy administracyjnej gminy Bierzwnik (rejon 49 km 800 hm) dokonano lustracji przedmiotowego odcinka drogi. Na wskazanym odcinku drogi ujawniono:

            Z uwagi na fakt, iż słupki prowadzące jako urządzenia optycznego prowadzenia ruchu stosuje się w celu ułatwienia kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych  orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych, a dodatkowo na słupkach można umieszczać informacje o pikietażu drogi  rozwiązanie zastosowane przez Zarządcę drogi na prostym odcinku drogi z pewnością nie ma na celu poprawy bezpieczeństwa, a dodatkowo wprowadza w błąd kierujących co do określenia pikietażu drogi.

            W związku z powyższym proszę o informację co ma na celu taki sposób usytuowania słupków prowadzących w pasie drogowym, bądź też oznakowania przedmiotowego odcinka drogi w sposób prawidłowy.