Wystąpienia do zarządców dróg

OZNAKOWANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ULICA WOLNOŚCI CHOSZCZNO

Zachodniopomorski Zarząd

               Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

               Rejon Dróg Wojewódzkich

                ul. Stargardzka 42,  74-200 Pyrzyce

 

            W trakcie lustracji oznakowania poziomego oraz pionowego na drogach w granicach administracyjnych miejscowości Choszczno na ulicy Wolności, będącej odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 151, w rejonie skrzyżowania z ulicą Chrobrego, ujawniono brak w oznakowaniu pionowym znakiem informacyjnym D-6 „przejście dla pieszych” istniejącego w tym miejscu przejścia dla pieszych.

 W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do prawidłowego oznaczenia istniejącego przejścia dla pieszych poprzez umieszczenie znaku D-6, w odległości 0,5 metra od krawędzi przejścia od strony nadjeżdżających pojazdów.