Wystąpienia do zarządców dróg

USZKODZONE BARIERY - WIADUKT CHOSZCZNO

Zachodniopomorski Zarząd

               Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

               Rejon Dróg Wojewódzkich

               ul. Stargardzka 42,  74-200 Pyrzyce

 

 

            W trakcie lustracji oznakowania poziomego i pionowego, a także urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  na drogach w granicach administracyjnych miejscowości Choszczno na ulicy Wolności, będącej odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 151 ujawniono uszkodzona barierę ochronną. 

            Drogowe bariery ochronne są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanymi między innymi w celu fizycznego zapobieżenia zjechania pojazdu z drogi w miejscach, gdzie jest to niebezpieczne czy też wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi. Stosowane są w takich miejscach w których przewidywane skutki wypadków będą poważniejsze niż skutki najechania pojazdu na barierę. Niewątpliwie wiadukt kolejowy w Choszcznie na którym dodatkowo znajduje się niebezpieczny zakręt jest takim miejscem, dlatego też drogowa bariera ochronna powinna znajdować się w dobrym stanie technicznym. Ma cechować się przede wszystkim pochłanianiem energii pojazdu uderzającego w nią i zabezpieczyć przed wyjechaniem pojazdu poza koronę drogi i tym samym zmniejszyć skutki ewentualnego wypadku.

            W związku z powyższym, w celu poprawy bezpieczeństwa  w ruchu drogowym proszę o wymianę uszkodzonych elementów bariery, aby w przypadku najechania na nią spełniała ona swoje przeznaczenie.