OGRANICZENIE CZASU POSTOJU - Wystąpienia do zarządców dróg - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Wystąpienia do zarządców dróg

OGRANICZENIE CZASU POSTOJU

                                                    Zachodniopomorski Zarząd

                                                                 Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

                                                                 Rejon Dróg Wojewódzkich

                                                                 ul. Stargardzka 42,  74-200 Pyrzyce

 

            W związku z otrzymywanymi zgłoszeniami mieszkańców Choszczna, jak również własnymi obserwacjami zwracam się z uprzejmą prośbą o podjecie stosownych działań zmierzających do zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Wolności w Choszcznie (odcinek drogi wojewódzkiej nr 151) w rejonie skrzyżowania z ulicą Rynek poprzez umieszczenie przed znajdującą się tam zatoką postojową znaku pionowego B-35 z informacją o okresie obowiązywania zakazu postoju i czasie postoju (oznaczenie, że w godzinach 7:00-19:00 zabroniony jest postój trwający dłużej niż 15 minut).

            Wskazany odcinek drogi jest ścisłym centrum miasta, w którym ograniczona jest ilość miejsc parkingowych. Zatoka postojowa znajdująca się przy krawędzi jezdni jest w stanie pomieścić maksymalnie pięć pojazdów. Od pewnego czasu zaobserwowano, iż w zatoce tej „na stałe” pozostawione są pojazdy, których stan wskazuje na to, że nie są używane, a za ich szybami znajdują się informacje dotyczące zamiaru sprzedaży pojazdu.