O HANDLU LUDŹMI W ZS NR 2 - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Aktualności

O HANDLU LUDŹMI W ZS NR 2

Czym jest handel ludźmi i o czym należy pamiętać, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. To temat zajęć przeprowadzonych dziś przez policjantów w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

Przestępstwo handlu ludźmi, jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Co roku około 2 milionów ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego jedna trzecia to dzieci. Mimo tego, że problem może dotyczyć każdego, bez względu na płeć czy wiek, najbardziej kojarzymy przestępstwo handlu ludźmi z przymusową prostytucją i wywożeniem kobiet do domów publicznych.

  • policjantka podczas spotkania z uczniami w szkole
  • policjantka podczas spotkania z uczniami w szkole
  • policjantka podczas spotkania z uczniami w szkole