BOGDAN ZAJKOWSKI - Poszukiwani - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Poszukiwani

BOGDAN ZAJKOWSKI

Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie na podstawie listu gończego wydanego przez SR w Toruniu
w zw. z art. 286 § 1 kk, poszukuje


Bogdan Zajkowski s. Kazimierza, zam. Mielęcin 16/6

Osoby znające miejsce pobytu ww. proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Choszcznie tel. 47 782 05 11 , lub 112.