JACEK ŁUKASIK - Poszukiwani - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Poszukiwani

JACEK ŁUKASIK

Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie poszukuje podejrzanego o popełnienie przestępstwa z art. 209 § 1 kk.

ŁUKASIK Jacek s. Romualda ur. 19.04.1974  r. zam. Barnimie 47 a

Osoby znające miejsce pobytu ww. proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Choszcznie tel. 47 782 0511, lub 112.