OLEJNIK KRZYSZTOF - Poszukiwani - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Poszukiwani

OLEJNIK KRZYSZTOF

Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Choszcznie

poszukuje skazanego za popełnienie przestępstwa z art. 158§1 kk

Krzysztof Olejnik s. Ryszarda

zam.  Choszczno ul. Wolności 4c/1

Osoby znające miejsce pobytu ww. proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Choszcznie tel. 47 782 0511, lub 112