TROT ADAM - Poszukiwani - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Poszukiwani

Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Choszcznie

poszukuje skazanego za popełnienie przestępstwa z art.  62 ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

 

 

Adam Trot s. Zygmunta  zam. Raduń 44A

Osoby znające miejsce pobytu ww. proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Choszcznie tel. 47 782 0511, lub 112