Wystąpienia do zarządców dróg

OZNAKOWANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - RYNEK BURSZTYNOWY PEŁCZYCE

                                                                                                                                                                                                                Urząd Miejski w Pełczycach

 

            W trakcie lustracji oznakowania poziomego oraz pionowego na drogach w granicach administracyjnych gminy Pełczyce na odcinku drogi gminnej – ulica Armii Polskiej w Pełczycach, w rejonie skrzyżowania z ulicą Rynek Bursztynowy, ujawniono brak w oznakowaniu pionowym znakiem informacyjnym D-6 „przejście dla pieszych” istniejącego w tym miejscu przejścia dla pieszych.

           W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do prawidłowego oznaczenia istniejącego przejścia dla pieszych poprzez umieszczenie znaku    D-6, w odległości 0,5 metra od krawędzi przejścia od strony nadjeżdżających pojazdów, jak również odnowienie znaku poziomego P-10. 

Powrót na górę strony