Komórki Organizacyjne KPP w Choszcznie - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Komórki Organizacyjne KPP w Choszcznie

Komórki Organizacyjne KPP w Choszcznie

W tej części strony umieszczono informacje na temat możliwości kontaktów z określonymi wydziałami i zespołami Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie

Wydział Kryminalny

73-200 Choszczno, ul. Bohaterów Warszawy 7c

NACZELNIK: nadkom. Ryszard Derlaga - tel.:47 782 05 40

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  nadkom. Tomasz Bodnar  – tel.: 47 782 05 50

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 47 782 05 45 fax: 47 782 05 46

 

Wydział Prewencji

73-200 Choszczno, ul. Bohaterów Warszawy 7c

NACZELNIK: nadkom. Jakub Zaręba- tel.: 47 782 05 20

ZASTĘPCA NACZELNIKA:  kom. Paweł Kasiński – tel.: 47 782 05 21

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 47 782 05 25 fax: 47 782 05 29

 

Wydział Ruchu Drogowego

73-200 Choszczno, ul. Bohaterów Warszawy 7c

NACZELNIK: kom. Robert Neryng - tel.: 47 782 95 70

SEKRETARIAT WYDZIAŁU: tel.: 95 765 05 71 fax: 47 782 05 72

 

Oficer Prasowy KPP w Choszcznie

73-200 Choszczno, ul. Bohaterów Warszawy 7c

tel.: 47 782 05 82

fax: 47 782 05 13

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia

73-200 Choszczno, ul. Bohaterów Warszawy 7c

starszy inspektor Danuta Pawłowska - tel.: 47 782 05 81

fax: 47 782 05 13

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Skarg i Wniosków, Dyscyplinarnych

73-200 Choszczno, ul. Bohaterów Warszawy 7c

asp. Tomasz Smus - tel.: 47 782 05 10

fax: 47 782 05 13

 

Zespół ds. Administracyjno-Gospodarczych

73-200 Choszczno, ul. Bohaterów Warszawy 7c

starszy inspektor Marzanna Bołdak - tel.: 47 782 05 16

fax: 47 782 05 13

 

Zespół ds. Łączności i Informatyki

73-200 Choszczno, ul. Bohaterów Warszawy 7c

starszy inspektor Łukasz Janiszewski - tel.: 47 782 05 18

fax: 47 782 05 13